สิงห์บูล หัวใสจับ"ซูม่า" สัญญา 6 ปีแล้วปล่อยหม้อยืมตัว - Gclub Siam