"เอร์เรร่า" อุทิศแชม์ป ยูโรปา ให้คนเสียชีวิตเมืองแมน - Gclub Siam