โอเวน ลั่น น้ามู มีใหญ่คือต้องเก็บ ลามะ ไว้ให้ได้ - Gclub Siam