ต่างดาว พร้อมทุ่ม 71 ลปกระชาก นิเกซ จากตราหมี - Gclub Siam