ปู่จุ๊ปป์ ลั่นไม่ต้องการเสีย วิดาล พ้มทีมไปซบ ผี-สิงห์