ปู่แอล ลั่นเตรียมวางแผนใหม่โดยแบบไม่มี มาห์เรซ ร่วมทัพ