ยังไง ! คอนเต้ ตำหนิ โปรเตะ และแนะสิ่งที่ต้องพัฒาเพิ่มอีกอย่าง