หัวร้อนแฟนปืนใหญ่ เผาเสื้อลากาแซ็ตต์ หลังยิงประตูตอนท้ายเกมไม่ได้