หัวเพลิง ลั่นถ้า ลามะ จะสวมชุดขาวเรามีสิ่งเดียวที่ทำได้คือ ทำใจ