อาซาร์ ลั่นพร้อมย้ายถ้า ชุดขาว ยื่นข้อเสนอมา - Gclub Siam