เรดแนปป์ สุดมั่น เคน ไม่ทิ้งคลับไก่ไปซบ ชุดขาว กับ ต่างดาวแน่นอน