เรียบร้อยแล้ว ! มันชินี่ โดดคุมเซนิตสัญญา 3 ปี - Gclub Siam