เอเดนฮาซาร์ด ทำใจที่จะต้องย้ายไป Real Madrid - Gclub Siam