ได้ใจแฟนๆ ! หมูบิน ซ้อมก่อนเพื่อนๆ 2 สัปดาห์เพื่อแย่งหวังทวงตำแหน่งคืน - Gclub Siam